สอบถาม.ครับ. เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับ โดรนเพื่อการเกษตร ใช้สำหรับฉีดพ่น และหว่านปุ๋ย ขอความคิดเห็น และช่วยแนะนำ

สอบถาม.ครับ. เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับ โดรนเพื่อการเกษตร ใช้สำหรับฉีดพ่น และหว่านปุ๋ย ขอความคิดเห็น และช่วยแนะนำ ด้วยครับ…?

2 Likes

เห็นบริษัทไทยเริ่มทำขายกันเยอะแยะ เค้าว่าลดต้นทุนได้เยอะ แต่ราคาเอาเรื่องอยู่ครับ ผมยังอยากใช้เลย

การใช้โดรนในการพ่นสารเป็นระบบการพ่นที่ใช้น้ำน้อยมาก(ultra low volume) การพ่นสารเคมี หรือปุ๋ยทางใบต้องใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ดังนั้นการใช้น้ำน้อยทำให้จำเป็นต้องผสมสารเคมีเข้มข้นขึ้น ความหมายคือสมมติว่าพ่นสารกำจัดแมลงอัตราแนะนำข้างฉลากคลอร์ไพริฟอสแนะนำให้ใช้อัตรา 50ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ซึ่งได้จากงานวิจัยเพื่อขึ้นทะเบียนที่ใช้เคริ่องพ่นสารระบบน้ำมาก โดย 1ไร่ต้องใช้น้ำประมาณ 60-80ลิตรต่อไร่ ดังนั้นเนื้อยาคลอร์ไพริฟอสที่ต้องใช้ประมาณ 150-200ซีซีต่อไร่ เมื่อใช้โดรนพ่น 1ไร่ใช้น้ำน้อยมากแค่ประมาณ 3ลิตร ดังนั้นต้องละลายคลอร์ไพริฟอส 150-200ซีซีในน้ำ 3ลิตร พ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ 1ไร่ จึงจะมีประสิทธิภาพกำจัดแมลง แต่ปัญหาที่ตามมาคือการผสมสารเข้มข้นนี้จะเกิดความเป็นพิษต่อพืชบางชนิด โดยเฉพาะผัก ไม้ผล ช่วงออกดอกติดผลอ่อนการใช้สารน้ำมัน EC EW ME OD จึงเสี่ยงที่จะเกิดพิษ

1 Like

หากใช้สารสูตร WG WP SG SCการผสมแบบเข้มข้นจะทำให้สารตกตะกอนและอุดตันหัวฉีด การพ่นปุ๋ยทางใบก็เช่นเดียวกันการผสมแบบเข้มข้นก็อาจจะเกิดพิษต่อพืช และการดูดซึมก็จะน้อยกว่าระบบน้ำมาก ณ ปัจจุบันนี้จึงมีปัญหาเรื่องการผลิตสูตรผสมของสารเคมีและปุ๋ยทางใบให้เหมาะสมกับโดรน

2 Likes