มีวิธีแก้ไขไหมครับ

มีวิธีแก้ไขไหมครับ

4 Likes

ราน้ำค้างหรือเปล่าครับ

1.เป็นทุเรียนสาวเพิ่งสอนดอกไหมครับ
2.แตกใบอ่อนไหมครับ
ถ้าไม่แตกใบอ่อน
โดยการพ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56 หรือ 12-3-4หรือ 0-52-34 อัตรา 500กรัม +แคลเซี่ยม-โบรอน 250มิลลิลิตร ในน้ำ 200 ลิตรเพิ่มน้ำตาลแก่ผลอ่อน หยุดการหลุดร่วง
กรณีมีการแต่ใบอ่อน
การแก้ไข
1.ถ้าใบอ่อนแตกเลยระยะหางปลาและใบคลี่ไปแล้ว ต้องเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วขึ้น และเพิ่มอาหารให้ดอกอ่อนด้วยโดยการพ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56 หรือ 12-3-4หรือ 0-52-34 อัตรา 500กรัม +แม็กนีเซี่ยม 250มิลลิลิตร เพิ่มน้ำตาลแก่ดอกอ่อน และ เร่งใบอ่อนให้แก่เร็วขึ้น
2.แต่ถ้าใบอ่อนเพิ่งเริ่มแทงหางปลา ต้องยับยั้งการแตกใบอ่อน เพิ่มอาหารให้ดอกอ่อน ปุ๋ยเกล็ด 13-0-46อัตรา 2 กิโลกรัมผสม 0-42-56 อัตรา 50 กรัม ผสม เมพิควอทคลอไรด์ 25%อัตรา 100-150 มิลลิลิตร ผสม แม็กนีเซี่ยม อัตรา 250 มิลลิลิตร ในน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3-5 วันจนกว่าใบจะแก่ ช่วย หยุดยั้งการแตกใบอ่อน เพิ่มน้ำตาลแก่ดอกอ่อนและเร่งใแก่จะช่วยหยุดยั้งการหลุดร่วงของดอกอ่อนได้
กรณีนี้ให้ใช้ข้อ 1.

2 Likes

ไม่แตกใบอ่อนคับ