อาการนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ. แนะนำที

อาการนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ. แนะนำที

6 Likes

มังคุดท่านขาดอาหารธาตุรอง เหล็ก
ให้ฉีดพ่นธาตุรอง/เสริม หรือ ให้พร้อมปุ๋ยทางใบ 2-3 ครั้ง แล้วใบใหม่จะดีขึ้น

4 Likes

ขอบคุณครับ