อยากทราบวิธีการเตรียมดินเพื่อทำการเตรียมไว้สำหรับดำนา ตอนนี้ไถ่กลบหน้าดินไว้ครับครับ

อยากทราบวิธีการเตรียมดินเพื่อทำการเตรียมไว้สำหรับดำนา ตอนนี้ไถ่กลบหน้าดินไว้ครับครับ

5 Likes

สับดินแล้ว ปรับพื้นที่ ใช้ปุ๋ยธาตุรอง ธาตุเสริม ปรับสภาพดิน เอาน้ำเข้า รอย่อยสักพัก แล้วเริ่มทำนาได้เลยครับ