ทุเรียนลูกระยะไข่ไก่ เป็นไฟทอป สามารถฝังเข็มได้ไหมครับ

ทุเรียนลูกระยะไข่ไก่ เป็นไฟทอป สามารถฝังเข็มได้ไหมครับ

1 Like

ฝังได้เลย

ฝังได้เลยคับ