ใส่ทุเรียน 2 ชนิดนี้ ใช้แทนกันได้ไหมครับ (มือใหม่)

ใส่ทุเรียน 2 ชนิดนี้ ใช้แทนกันได้ไหมครับ (มือใหม่)

1 Like

ทั้ง ๒ ชนิด เป็น เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่า (Arbuscular Mycorrhiza) เช่นเดียวกัน เพียงแต่อาจจะแตกต่างกันในระดับ strain ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับแต่ละผู้ผลิต

1 Like

ขอบคุณครับ