พื้นที่ที่เป็นดินทรายปนเหนียวและชื้นมากควรปลูกต้นผลไม้ชนิดใดคะ

พื้นที่ที่เป็นดินทรายปนเหนียวและชื้นมากควรปลูกต้นผลไม้ชนิดใดคะ

1 Like

ทีดินทรายปนเหนียว ชื้นพืชที่ชอบความชื้น ผลไม้ที่ชอบความชื้น Hydrophillic คือชมพู่ และฝรั่ง

1 Like

ฝรั่งเลยครับ ปรับดินสักหน่อยแล้วบำรุงก่อนปลูก

1 Like