ทุเรียนใบเหลือง-ใบจุด ทำยังไงดี? ผู้เชี่ยวชาญมีคำตอบ อ่านโพสต์จากเพื่อนเกษตรกรเลย!

ทุเรียนใบเหลือง-ใบจุด ทำยังไงดี? ผู้เชี่ยวชาญมีคำตอบ อ่านโพสต์จากเพื่อนเกษตรกรเลย!

ทุเรียนใบเหลืองถือเป็นปัญหาที่พบกันมากในหมู่เกษตรกร ซึ่งมีได้หลายสาเหตุ จากทั้งการขาดธาตุอาหาร หรือโรคไฟทอปธอร่า ดังเช่นคุณ “ธันยาวัลย์ จันทนา” เกษตรกรสวนทุเรียนจากภาคใต้ต้องประสบในขณะนี้
.
ทางเพื่อนเกษตรกรในชุมชน คุณ “L Close Up Banpan” ได้ให้ข้อสังเกตว่าหากต้นมีอาการเหลืองแล้วใบร่วงให้คอยสังเกตรอบโคนต้นว่ามีแผลของไฟทอปธอร่าหรือไม่ และคุณ “ARTZ” ได้ขอภาพประกอบอาการเหลืองเพื่อนำมาพิจารณา คุณธันยาวัลย์จึงได้โพสต์ภาพเพิ่มเติมในโพสต์
.
จากภาพแล้ว ด้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการไม้ผลของ Kaset Go “อาจารย์มนู โป้สมบูรณ์” เห็นว่าต้นทุเรียนของคุณธันยาวัลย์นั้นมีอาการขาดธาตุอาหารและมีศัตรูพืชลง และได้แนะนำให้พรวนดินจากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตร พร้อมใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปด้วย นอกจากนั้นควรให้ธาตุอาหารเสริม เช่น แคลเซียม-โบรอนเหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม พร้อมกับปุ๋ยทางใบ 20-20-20 หรือ 30-20-10+TE
.
“อาจารย์อรพรรณ วิเศษสังข์” ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช ได้เข้ามาแท็คทีมช่วยดูอาการ ก็พบว่าจากการขาดธาตุอาหารของต้นทุเรียน ทำให้ต้นไม่สมบูรณ์ โรคแอนแทรคโนสจึงเข้าซ้ำเติม อาจารย์อรพรรณแนะนำว่าควรดูแลต้นทุเรียนให้แข็งแรงด้วยธาตุอาหารและน้ำอย่างเหมาะสม ส่วนในสวนที่พบปัญหาโรคนี้อยู่เสมอ ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในช่วงทุเรียนแตกใบอ่อน ดังนี้

23 Likes

จาก10ต้นเหลือ1ต้น😥ปลูกยากมาก.(นครพนม)