ทึ่ไหนขายต้นมะม่วงแก้วบ้างครับผมจะปลูกทีบางคล้าครับ

ทึ่ไหนขายต้นมะม่วงแก้วบ้างครับผมจะปลูกทีบางคล้าครับ

1 Like

ที่ต้องถามกลับไป หมายถึงมะม่วงแก้วขาว แ ก้วดำ แก้วโม่ง หรือแก้วขมิ้น
ต้นกล้าเพาะเมล็ด ร้านค้าพันธ์ุไม้แถบปากช่อง มีมาก แก้วทาบกิ่ง หรือ เสียบยอดร้านค้าไม้ทั่วไป

มะม่วงแก้วดำครับ