ผมอยากถามว่าใส่ปุ๋ยตัวไหนทำให้ทุเรียนต้นโต

ผมอยากถามว่าใส่ปุ๋ยตัวไหนทำให้ทุเรียนต้นโต

1 Like

อายุเท่าไหร่คะ ปกติ 16-16-16 บำรุง แต่ถ้าต้นเล็กก็เสริมพวกธาตุที่ต้นเล็กต้องการ