จะหาพันธ์เม็ดข้าวโพดหวานได้ที่ไหนบ้างในจำนวนไม่มากนะ

จะหาพันธ์เม็ดข้าวโพดหวานได้ที่ไหนบ้างในจำนวนไม่มากนะ

1 Like

ถ้าอยู่แถว อ.ปากช่อง ก็สามารถซื้อได้ที่ไร่สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร บริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ ครับ

1 Like

ใช่แล้วตามที่ คุณ Chatchwat เสนอ หรือกันไม่มาก ผมร้านค้าเมล็ดเกษตรแถวบ้านในอำเภอหรือในจังหวัด

ตามร้านขายของเกษตรเล็กๆ น่าจะมีนะ