การปลูกตะไคร้แกง ปลูกในดินเหนียวจะงามเท่ากับดินร่วนไหมครับ ขอสอบถามเป็นความรู้ครับ

การปลูกตะไคร้แกง ปลูกในดินเหนียวจะงามเท่ากับดินร่วนไหมครับ ขอสอบถามเป็นความรู้ครับ…

อาจจะไม่ดีเท่า เพราะตะไคร้ชอบร่วนปนทราย แต่ถ้าบำรุงก็น่าจะออกมาดีได้นะ

1 Like