ตัวนี้คือแมลงอะไรครับ เจอตามดินครับ และมีอันตรายต่อต้นไม้หรือเปล่าครับ

ตัวนี้คือแมลงอะไรครับ เจอตามดินครับ และมีอันตรายต่อต้นไม้หรือเปล่าครับ

2 Likes

เป็นพวกสัตว์ขาปล้อง แต่ยังไม่ใช่ศัตรูพืช