เป็นแบบนี้แล้วก็เน่าแก้อย่างไรใช้ อะไรถึงจะหาย

เป็นแบบนี้แล้วก็เน่าแก้อย่างไรใช้ อะไรถึงจะหาย

14 Likes

แมลงวันทองเจาะ

พริกโดนแมลงวันทองเจาะ เเมลงวันทองจะวางใข่ ในช่วงพริกออกดอก ระยะฟักตัวของหนอนจะพอดีกับช่วงพริกเริ่มแก่

ถ้าจะให้แน่นอนต้องผ่าดูหากมีตัวหนอนขนาดเล็กสีขาว แสดงว่าเป็นแมลงวันทองพริก เป็นคนละชนิดกับที่พบในผลไม้จึงใช้กับดักเมทิลยูจินอลไม่ได้ผล

2 Likes

การป้องกันกำจัดแมลงวันทองพริก
1.เก็บผลพริกที่ร่วงและมีหนอนเจาะไปเผาทำลาย
2.พ่นเหยื่อพิษสูตรกากน้ำตาล 2ลิตร+น้ำ 20ลิตร+สารเคมีไตรคลอร์ฟอน 80%SP 60กรัม พ่นเป็นจุดๆ ตามสวนหรือตามต้นวัชพืช จะล่อตัวแมลงวันทองมากินเหยื่อพิษเอง
3.พ่นเหยื่อพิษสูตรโปรตีนไฮโดรไลเสต(มีขายแบบสำเร็จรูป) 1ลิตร+ยาฆ่าแมลงมาลาไทออน 160ซีซี+น้ำ20ลิตร เป็นจุดๆแมลงวันจะมากินเหยื่อเอง
4.พ่นไวต์ออย67%EC อัตรา 60ซีซี บริเวณผลพริก ไขมันจากไวต์ออยจะเคลือบผิวไว้ แมลงวันจะวางไข่ไม่ได้

3 Likes