ขอวิธีผสมปุ๋ยครับ แนะนำด้วยน่ะครับจะไปลูกทุเรียน

ขอวิธีผสมปุ๋ยครับ
แนะนำด้วยน่ะครับ
จะไปลูกทุเรียน

2 Likes

หมายถึงปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยคอกครับ ทุเรียนอายุเท่าไหร่แล้ว

พยายามเน้น หมักให้หายร้อน
ใส่ ยาฆ่าราหรือ
ไตรโคเดอม่า ฆ่ารา
ยิ่งแห้ง ยิ่งดี
ชื้นมาก เชื้อ มาก แต่อาจมีเขื้อโรคสะสมเยอะ