ปลูกพืชอะไรดีแซมกับต้นไม้สูงปานกลางในเนื้อที่ติดลำน้ำ ดินดีมาก

ปลูกพืชอะไรดีแซมกับต้นไม้สูงปานกลางในเนื้อที่ติดลำน้ำ ดินดีมาก

โกโก้ มังคุด