บวบออกผลแล้วผลเหี่ยวเกิดจากสาเหตุอะไร ทราบขอแจ้งหน่อยครับ

บวบออกผลแล้วผลเหี่ยวเกิดจากสาเหตุอะไร ทราบขอแจ้งหน่อยครับ

1 Like

ลักษณะเป็นยังไงคะ มีรูปไหม อาจจะเพราะแมลงหรือไม่ก็ธาตุอาหารไม่พอ