ทุเรียนอายุ1ปี จู่ๆใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แล้วทิ้งใบ เกิดจากสาเหตุอะไรครับ และต้องป้องกันอย่างไรครับ

ทุเรียนอายุ1ปี จู่ๆใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แล้วทิ้งใบ เกิดจากสาเหตุอะไรครับ และต้องป้องกันอย่างไรครับ

3 Likes

พืชใบเหลือง ทิ้งใบ เป็นเพราะระบบรากเสียหาย การดูดน้ำและอาหารไม่สมบูรณ์
ดังนั้นต้องวิเคราะห์ที่ระบบรากว่าจะมีโอกาสเกิอจากอะไรได้บ้าง
๑. น้ำท่วมราก เพราะมีฝนตก และการระบายน้ำไม่ดี
๒.มีเชื้อสาเหตุโรคพืชเข้าทำลาย อาจจะแซะดินบริเวณรากดูว่ารากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือไม่ เพราะเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่อยู่ในดิน จะเข้าทำลายพืชที่ปลายรากอ่อน และขยายลุกลามรากส่วนอื่นๆต่อไป นอกจากนั้นถ้าในดินมีเชื้อสาเหตุในปริมาณมาก เชื้ออาจจะเข้าทำลายที่ต้นระดับใกล้ๆพื้นเนื่องการกระเด็นของเม็ดฝนขึ้นมา เมื่อเชื้อสาเหตุพัฒนาขึ้น จะเกิดเป็นจุดฉ่ำน้ำและมีน้ำเยิ้มออกมาเนื้อเยื่อและเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม แสดงอาการลุกลามเน่ารอบโคนต้น ทำให้ทุเรียนใบร่วงหมดต้น ยืนต้นแห้งตายในเวลาต่อมา

ลองพิจารณาดูนะคะ เพราะจากรูปดูอาการที่โคนต้นไม่เห็น

5 Likes

น่าจะขาดธาตุอาหาร ต้องหามาเสริม ดินไม่ดี

1 Like