ต้นอ่อนมะวงค์ชิด เพาะจากเมล็ด จะมีวิธีปลูกยังงัยให้ต้นเตี้ยและเก็บผลง่ายคะ

ต้นอ่อนมะวงค์ชิด เพาะจากเมล็ด จะมีวิธีปลูกยังงัยให้ต้นเตี้ยและเก็บผลง่ายคะ