ใบทุเรียนสีอย่างนี้ขาดธาตุอไรใหมครับ

ใบทุเรียน​สีอย่างนี้ขาดธาตุ​อไรใหมครับ

3 Likes

ทุเรียนท่านขาดธาตุรองครับ ให้ฉีดพ่นธาตุอาหารรอง/เสริม 2-3ครั้งใบชุดใหม่ก็จะดีขึ้น

ขาดธาตุ เพราะ รากเสียหาย

อาจเพรารากขาด
ราทำลายราก