ปลูกกล้วยน้ำว้า เริ่มเข้าหน้าฝนใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีครับ

ปลูกกล้วยน้ำว้า เริ่มเข้าหน้าฝนใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีครับ

3 Likes

การดูแลกล้วยหอมทอง
1.หลังกล้วยเริมแทงใบใหม่ ให้ปุ๋15-15-15 +15-0-0สัดส่วน2:1อัตรา 100-200กรัมต่อต้นโดยแบ่งใส่
ประมาณ 8เดือนออกดอกให้ปุ๋ย 12-24-12 อัตรา 200 กรัม/ต้นระยะติดผลให้15-15-15อัตรา300กรัม/ต้น ช่วงเดือนท้ายก่อนเก็บ ให้ปุ๋ย 13-13-21อัตรา300กรัม/ต้น
หลังตัดปลีแล้ว ห่อผลให้ผิวสวย ด้วยถุงฟอยส์ หรือ ถุงสีฟ้า
2.ค้ำเครือกล้วย ป้องกันการหักคอ เพราะกล้วยหอมเป็นกล้วยที่มีลำต้นกรอบ หักโค่นง่าย
3.ให้น้ำสม่ำเสมอหากขาดผลจะแกร็นการเจริญเติบโตช้า
4.หมั่นดูแลกำจัดวัชพืช จะเข้าแย่งน้ำและอาหารจากต้นกลวยทำให้กล้วยโตช้า
5.ศัตรูพืชที่สำคัญได้แก่โรคใบไหม้ ด้วงงวงไชเหง้า และต้น หนอนกัดกินใบ

2 Likes

15-15-15 เลยคับ

1 Like