อยากเริ่มปลูกกล้วยน้ำว้าเอาไว้ทานเองในครัวเรือน มีสายพันธุ์แนะนำไหมครับ เคยเห็นว่ามีกล้วนน้ำว้าพันธุ์เตี้ยไม่ทราบว่าหาที

อยากเริ่มปลูกกล้วยน้ำว้าเอาไว้ทานเองในครัวเรือน มีสายพันธุ์แนะนำไหมครับ เคยเห็นว่ามีกล้วนน้ำว้าพันธุ์เตี้ยไม่ทราบว่าหาที่ไหนได้ครับ ผมอยู่ระยอง อ.นิคม
ปล.กล้วยน้ำว้าพันธุ์เตี้ยรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ

3 Likes

น้ำว้าพันธุ์เตี้ยรสชาติเหมือนกับน้ำว้าทั่วไปต่างกันที่ใบตองใช้งานไม่ได้มันแข็ง

1 Like

ขอบคุณครับ

ตอนนี้ที่สวนปลูกน้ำว้ากาบขาวค่ะ เพราะทนต่อโรค หรือปากช่อง95 มีหลายหวีต้นสูงสวยค่ะ

1 Like

ปลูกทานเอง น้ำว้าค่อม น้ำว้าสวนไส้แดง น้ำว้านวลจันทร์

1 Like

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ