อาการนี้แก้ไขยังไงครับตายขยายออกไปเรื่อยๆเป็นวงกว้างออกไป

อาการนี้แก้ไขยังไงครับตายขยายออกไปเรื่อยๆเป็นวงกว้างออกไป

3 Likes

ลองใส่ปูนขาวดู

1 Like