มีพื้นที่เท่านี้ ปลูกอะไรดี? แนะนำขนาดพื้นที่สำหรับเกษตรกรมือใหม่ อ่านก่อนวางแผนทำการเกษตร

มีพื้นที่เท่านี้ ปลูกอะไรดี? แนะนำขนาดพื้นที่สำหรับเกษตรกรมือใหม่ อ่านก่อนวางแผนทำการเกษตร

สำหรับเกษตรกรมือใหม่ การวางแผนทำการเกษตรตั้งแต่ต้นว่าจะเริ่มปลูกอะไรถือเป็นเรื่องน่าเวียนหัวไม่น้อย เพราะพืชที่สามารถทำการเกษตรได้นั้นมีทั้งไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก โดยพืชทั้งสามชนิดนี้ต้องการขนาดพื้นที่และจุดคุ้มทุนที่แตกต่างกัน ในบทความนี้ Kaset Go ขอรวบรวมข้อมูลที่เกษตรกรควรรู้ ก่อนเริ่มต้นทำเกษตรไว้ในที่เดียว!

.

ก่อนวางแผนทำการเกษตร ต้องคำนึงถึงอะไรก่อนบ้าง?

สิ่งแรกที่เกษตรกรมือใหม่ควรคำนึงถึงเมื่อวางแผนทำการเกษตร คือการกำหนดเป้าหมายในการทำการเกษตร โดยเป้าหมายมีทั้งการเกษตรเพื่อยังชีพ หรือการเกษตรเพื่อการค้า ซึ่งทั้งสองเป้าหมายนั้นจะต้องมีการจัดการและการใช้พื้นที่ทำเกษตรที่ต่างกัน การเกษตรเพื่อยังชีพนั้นสามารถใช้พื้นที่ขนาดเล็กกว่า และมีการดูแลจัดการที่น้อยกว่า ไม่เน้นผลิตผลผลิตจำนวนมาก แต่ปริมาณเพียงพอยังชีพ สามารถเลือกปลูกชนิดพืชที่คนในครอบครัวบริโภคได้ตามใจชอบ ส่วนการเกษตรเพื่อการค้านั้นอาจจะต้องใช้พื้นที่จำนวนมากขึ้น เพื่อให้ผลิตผลผลิตได้จำนวนมาก ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด และควรเลือกชนิดพืชตามความต้องการของตลาดมากกว่าความต้องการของตน สิ่งสำคัญคือควรสำรวจตลาดและความต้องการก่อนการวางแผนปลูกนั่นเอง

.

มีพื้นที่ทำเกษตรจำนวนหนึ่ง จะปลูกอะไรได้บ้าง?

ถือเป็นคำถามที่เกษตรกรมือใหม่อยากทราบก่อนการวางแผนทำการเกษตร เพราะหากมีพื้นที่ประมาณหนึ่ง และยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำเกษตรมาก่อน ก็อาจจะยังไม่เห็นภาพว่าควรปลูกอะไรในจำนวนพื้นที่ที่มี ซึ่งปัจจัยหลักที่จะต้องคำนึงถึงคือระยะปลูกของพืชแต่ละชนิด เช่น พืชผักสามารถปลูกได้ชิดกว่าไม้ผล โดยอาจจะมีระยะปลูก 15x15 เซนติเมตร หรือ 30x30 เซนติเมตร แต่ไม้ผลใช้พื้นที่มากกว่า เช่น กล้วย 2.5x2.5 เมตร หรือทุเรียน 8x8 เมตร โดยระยะปลูกนั้นจะส่งผลต่อจำนวนต้นที่ปลูกได้ในพื้นที่ เช่น 1 ไร่ ปลูกทุเรียนได้แค่ 25 ต้นเท่านั้น กลับกัน หากเลือกปลูกพืชผัก ก็จะปลูกได้เยอะกว่ามาก

สำหรับจำนวนต้นต่อไร่ที่จะปลูกได้ของพืชแต่ละชนิด ได้จัดทำเป็นตารางดังภาพ เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกปลูกชนิดพืชตามขนาดพื้นที่ที่มีได้เลย

.

ทำสวนผสม เกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ทำเกษตรเท่าไหร่ถึงจะทำได้?

การเกษตรแบบผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่เกษตรกรที่เน้นการทำเกษตรเพื่อยังชีพ เนื่องจากสามารถปลูกชนิดพืชได้หลากหลายชนิด รวมถึงสามารถทำปศุสัตว์ได้ด้วย เหมาะสำหรับเกษตรกรที่กำลังวางแผนทำการเกษตรแบบทางเลือกเป็นอย่างยิ่ง

ตัวอย่างการทำเกษตรผสมผสานของคุณพ่อผาย สร้อยสระกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้วางแผนจากพื้นที่ 1 ไร่ดังนี้

  1. ที่อยู่อาศัย 60 ตารางเมตร
  2. สระน้ำ 8 x 15 เมตร สามารถเลี้ยงปลา 500 – 600 ตัว และสามารถใช้น้ำในการเพาะปลูก
  3. ทำปศุสัตว์ คือเลี้ยงไก่พื้นเมือง 10 กว่าตัว หมู 20 กว่าตัว วัวพันธุ์ดี 3 – 4 ตัว คอกวัว 70 ตารางเมตร
  4. เพาะปลูกผัก 30 กว่าอย่าง ผลไม้ 4 อย่าง ข้าว 1 แปลงพื้นที่ 360 ตารางเมตร มีเรือนเพาะชําพื้นที่ 15 ตารางเมตร

ทางด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ อย่างที่ทราบกันดีคือแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ตามสูตร 30:30:30:10 หากพื้นที่มี 15 ไร่ จะแบ่งได้ดังนี้

  1. แหล่งน้ำร้อยละ 30 หรือ 3 ไร่ ขุดลึก 4 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำในหน้าฝน ป้องกันน้ำไหลหลากท่วมไร่นา และเพื่อใช้น้ำในหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วง โดยคํานวณว่าพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ ต้องมีน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นพื้นที่ 10 ไร่ ต้องใช้น้ำอย่างน้อย 10,000 ลูกบาศก์เมตร
  2. ทํานาร้อยละ 30 หรือ 5 ไร่ เพื่อปลูกไว้กินเองหรือเหลือขายเป็นรายได้ คนไทยบริโภคข้าวเฉลี่ยคนละ 200 กก. ข้าวเปลือก สมาชิกครอบครัวละ 3 – 4 คน ปลูกข้าว 5 ไร่ ผลผลิตไร่ละ 30 ถัง ถือว่าเพียงพอต่อการบริโภค
  3. ปลูกไม้ผลยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ ร้อยละ 30 หรือ 5 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ปลูกไม้ใช้สอย และเพิ่มรายได้
  4. ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมอื่นๆ ร้อยละ 10 หรือ 2 ไร่

จากการจัดสรรพื้นที่ดังนี้ จะเห็นได้ว่าสามารถทำการเกษตรได้หลากหลายชนิดเลยทีเดียว

.

ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกการวางแผนทำการเกษตร ต้องขึ้นอยู่ความสามารถในการจัดการของเกษตรกร ทั้งในการจัดการพื้นที่ เงินทุน แหล่งน้ำ และการตลาด หากเกษตรกรสามารถจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องนี้ได้ ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรอย่างแน่นอน

.

ขอบคุณข้อมูลจาก http://breeding.dld.go.th/biodiversity/chm/research/document/biodiversity/2.pdf

.

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

“เกษตรแนวตั้ง” ทำเกษตรในพื้นที่จำกัด ให้ได้ผลผลิตดี "เกษตรแนวตั้ง" ทำเกษตรในพื้นที่จำกัด ให้ได้ผลผลิตดี

GAP ใบเบิกทางเกษตรส่งออก ห้ามพลาดถ้าอยากเป็นเกษตรกรมืออาชีพ อ่านเลย! GAP ใบเบิกทางเกษตรส่งออก ห้ามพลาดถ้าอยากเป็นเกษตรกรมืออาชีพ อ่านเลย!

พืชหมุนเวียน แนวทางเกษตรเพื่อปรับปรุงดิน-เพิ่มรายได้ มีผลผลิตทั้งปี! พืชหมุนเวียน แนวทางเกษตรเพื่อปรับปรุงดิน-เพิ่มรายได้ มีผลผลิตทั้งปี!

22 Likes
ปลูกอะไรดีครับ
การทำสวนผักขายควรมีพื้นที่เยอะมั้ยครับ เเละมีขั้นตอนการทำยังไง🙏
ผมมีที่อยู่ที่สระบุรีอยากปลูกผักขายแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรดี มีใครพอแนะนำได้มั้ยคับว่าควรแลูกอะไรขายที่ใหนได้บ้าง
ปัญหาแมลงดื้อยา แก้ได้ด้วยการเผือก! ห้ามพลาด! บทความเด็ดจากเพจดัง ”ควายดำทำเกษตร”
ผมมีที่เชิงเขาอยู่2ไร่อบากขอคำแนะนำว่าสมควรปลูกพืชอะไรดีครับ
มีที่อยู่ 1 ไร่จะทำการเกษตรต้องทำยังไงครับ
เนื้อที่1ไร่เศษปลูกอะไรดีครับราชบุรี
“ทุเรียนตกไซส์” จัดการยังไงให้ได้มูลค่าสูงสุด? Kaset Go ชี้ช่องทางรวยด้วย “ทุเรียนแปรรูป”
สวัสดีค่ะ พึ่งเข้ามานะคะ กำลังหารายได้เสริม อยากทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้ควรลงทุนปลูกอะไรดีคะ หามาหลายอย่างไม่รู้อันไหนปลูก
ทำความรู้จัก “ปุ๋ยพืชสด” อาหารบำรุงดินชั้นเยี่ยม ทำง่าย ช่วยเพิ่มผลผลิต อ่านเลยที่นี่!
“ปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง” ทำง่ายไม่เปลืองแรงได้คุณภาพดี ตามวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 อ่านเลยที่นี่!
สรุป! CPTPP คืออะไร? CPTPP มีข้อดีข้อเสียอย่างไร? เกษตรกรจะแย่จริงไหม? อ่านเลย!
สวัสดีค่ะ ที่ดินว่าง4ไร่ ติดคลองน้ำค่ะ มีน้ำทั้วปี จากตัวเมืองกลับมาอยู่บ้านค่ะ แนะนำปลูกอะไรดีค่ะ
ขอความรู้หน่อยครับ1ไร่จะใช้ต้นกล้าพริกกี่ต้นครับ
พื้นที่1ไร่ สามารถ ทำอะไรได้บ้าง ในส่วนของ อยากทำเกษตร ครบวงจร ต้องเริ่มทำอะไรก่อนครับ. แนะนำที ครับ. ที่ยังว่างเปล่า
ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก ควรปลูกพืชไรดีครับ ที่เหมาะสำหรับพื้นที่น้อยๆ
สมาชิกใหม่ สวัสดีค่ะมือใหม่สุดๆ พื้นที่สุพรรณบุรี 15 ไร่ ขอคำแนะนำแนวทางปลูกอะไรดี หรือใครต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกเป
#เพื่อนๆสมาชิกคับ ผมมาที่งานกว่าๆ2แปลงผมอยากให้เพื่อนๆแนะนำหน่อยว่าผมจะปลูกอะไรได้ที่ขายง่ายๆและโตเร็วคับ
มีที่ 40 ไร่ อยากจะเริ่มทำการเกษตร จากที่เดิมเป็นที่นา(ให้คนอื่นเช่าปีละ300-500 บาทต่อไร่)อยากจะพัฒนาที่ดิน ไม่มีความรู้
ฉัณชอบเกษรแต่ไม้รู้จะปลูกอะไรดี
สวัสดีครับ ขอคำแนะนะ สมาชิกท่าน มีพื้นที่ 200 ตรว. สามารถปลูกอะไรได้บางครับ ขออแนวทางครับ อยู่สุพรรณบุรีขอบคุณครับ

:v::v::+1::+1::+1::ok_hand:

1 Like