จังหวัดอุตรดิตถ์ควรปลูกผลไม้อะไรดีที่ไม่ใช่ทุเรียน

จังหวัดอุตรดิตถ์ควรปลูกผลไม้อะไรดีที่ไม่ใช่ทุเรียน

1 Like

ดินเป็นยังไงคับ มีน้ำเยอะไหม

อะโว​คา​โด​ค่ะที่ไร่ปลูก​อะโว​คา​โค​ค่ะมีทั้งพื้นเมือง​และ​ต่างประเทศ​ค่ะได้รับ​ผลผลิต​แล้วค่ะ