หญ้าในน้ำแบบนี้กำจัดย้งไงครับ

หญ้าในน้ำแบบนี้กำจัดย้งไงครับ

แบบไหนคะ มีรูปไหม