ขอคำแนะนำเกี่ยวกับปลูกหญ้าเนเปียร์ ส่งทำไฟฟ้า รายละเอียดและความเป็นไปได้ที่จะยั่งยืนมีไหมคะ

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับปลูกหญ้าเนเปียร์ ส่งทำไฟฟ้า รายละเอียดและความเป็นไปได้ที่จะยั่งยืนมีไหมคะ

1 Like

ผมว่าน่าจะรุ่งอยู่นะ พลังงานทางเลือกในอนาคตน่าจะมีประโยชน์เลย แต่คงต้องติดต่อผู้รับซื้อรวมถึงแหล่งผลิตไฟฟ้าด้วยว่าเขามีแผนในอนาคตยังไง

2 Likes