กำลังจะลงมะนาว 60ต้น ปลุกแบบลงดิน มีวิธีไหนแนะนำเพิ่มไหมครับ

กำลังจะลงมะนาว 60ต้น ปลุกแบบลงดิน มีวิธีไหนแนะนำเพิ่มไหมครับ

2 Likes

ลองก้นหลุมใส่ธีโอดาน–ขุดหลุมประมาณ1ฝามือ–ท่ามีปุ๋ยคอกใส่ก้นหลุม