ยากข่าเหลืองแนะนำด้วยครับ

ยากข่าเหลืองแนะนำด้วยครับ

4 Likes

ต้องการปลูกข่าเหลืองหรอคะ

ดีครับราคาไม่ดีก็ไม่ขุดแต่ข่าแดง6-8ต้องขุด

1 Like

อยากปลูกเหมือนกันแต่ค่าพันธ์แพงเหลือหลายคมหาแหล่งพันธ์
ถูกๆได้บ่