ช่วงนี้แถวบ้านผมจะลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควรจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ครับ

ช่วงนี้แถวบ้านผมจะลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ควรจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ครับ

2 Likes

ปุ๋ยเคมีน่าจะมีธาตุอาหารครบกว่านะคับ