ข้าวก.ข.๗๙ควรปลูกช่วงเดือนอะไร

ข้าวก.ข.๗๙ควรปลูกช่วงเดือนอะไร

ช่วง ตุลาถึงกุมภาค่ะ