ขอคำแนะนำในการเพาะเมล็ดผักสลัดลงดินให้หน่อยต้องวางในทิชชูเปียกให้ออกรากก่อนไหมหรือเอาเมล็ดลงถาดเลย

ขอคำแนะนำในการเพาะเมล็ดผักสลัดลงดินให้หน่อยต้องวางในทิชชูเปียกให้ออกรากก่อนไหมหรือเอาเมล็ดลงถาดเลย

เห็นบางคนก็เอาเมล็ดลงถาดเลยนะคะ