อยากได้ข้อมูลการปลูกพลูครับ

อยากได้ข้อมูลการปลูกพลูครับ

3 Likes

พลูไม้ปีนป่ายที่ชอบอากาศ ชื้นสูงแสงดดรำไร
การปลูกเป็นการค้า
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 2-2.5 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง1.0-1.20เมตรร่องน้ำ 50เซนติเมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากพลูสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
5.ปลูก ระยะ2X2 เมตร
6. การให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน ใส่ปุ๋ย 15-15-15 +15-0-0 กิโลกรัม/ไร่และหากพลูยังไม่สมบูรณ์พอค่อยเพิ่ม 46-0-0 อัตรา 10-20 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมฉีดธาตุอาหารรอง เน้น แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสีเพื่อให้พลูเติบโตแข็งแรงดี ใบเขียวเข้มใบใหญ่
7.ให้น้ำสม่ำเสมอช่วงเช้า อย่าให้แฉะ วันเว้น1-2วัน แล้วแต่สภาพอากาศ
8.พืชร่มเงาที่ให้ร่มเงาได้ดีได้แก่ ทองหลางใบมน

1 Like