อยากรู้ว่ามะยงชิดที่ปลูกขาดสารอาหารหรือเป็นโรคอะไรคะ ออกยอดแล้วก็เหี่ยวใบหยิกต้นโทรม

อยากรู้ว่ามะยงชิดที่ปลูกขาดสารอาหารหรือเป็นโรคอะไรคะ
ออกยอดแล้วก็เหี่ยว
ใบหยิก
ต้นโทรม

7 Likes

มะยงชิดของท่านขาดธาตุรองโบรอน ควรให้แคลเซี่ยม-โบรอน หรือให้ไปพร้มกัปุ๋ยทางใบเลยก็ได้

1 Like