มะเขือเปราะครับ อาการแบบนี้เป็นอะรัยครับ รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับ

มะเขือเปราะครับ
อาการแบบนี้เป็น
อะรัยครับ รบกวน
ผู้รู้ช่วยหน่อยครับ

5 Likes

อาการเกิดจากเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบแล้วปล่อยสารพิษทำให้ใบหงิกงอ เหลือง และไหม้ ถ้ารุนแรงใบจะร่วง

เพลี้ยจักจั่นในทุเรียนมะม่วง กระเจี๊ยบเขียว มะเขือปัจจุบันดิ้อยาสุดๆ ใช้สารที่มีประสิทธิภาพ เรียงตามลำดับดังนี้
-กลุ่ม9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม29ฟลอนิคามิด
(กลุ่ม9และ29 ดีกว่าสารกลุ่มอื่นๆ)
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม16บูโพรเฟซีน(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่
-กลุ่ม2อีทิโพรล
-กลุ่มสารผสมกลุ่ม4+3ไดโนทีฟูแรน+อีโทเฟนพรอก ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
นอกนั้นเพลี้ยดื้อยาหมดแล้วโดยเฉพาะกลุ่ม 1, 3 และ4(หมายเลขกลุ่มให้ดูที่ฉลาก)ในบางพื้นที่ยิ่งพ่นยิ่งเพิ่มจำนวน เหมือนเลี้ยงไข้ ควรหาสารกลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคยใช้ในสวนมาใช้สลับจะช่วยลดจำนวนได้กรณีสารกลุ่ม 1,3และ4 ใช้เดี่ยวไม่ได้ผลต้องบวกกลุ่มอื่น เช่น 1+2 1+3 1+4 2+3 2+4 3+4 เป็นต้น

เพลีย้ไฟ

มะเขือของคุณกำลังถูกเพื่อไฟระบาดอย่างหนัก