ปลูกข้าว

ปลูกข้าว

1 Like

พันธุ์อะไรครับ พื้นที่เป็นดินอะไร

จะปลูกแบบไหนครับผม แหล่งน้ำเป็นอย่างไงบ้างครับ น้ำฝน หรือนาชลป