ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้องใส่ปุ๋ยอะไรครับ

ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้องใส่ปุ๋ยอะไรครับ

ปุ๋ยมะมพร้าว
1.ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 1ครั้ง
2.ปุ๋ยเคมีช่วงให้ผลแล้ว
2.1ช่วงบำรุงต้นให้ 16-16-6+15-0-0(2ต่อ1)
2.2ก่อนออกดอก ให้8-24-24+แคลเซี่ยม-โบรอน
2.3ช่วงให้ผล 13-13-21++แคลเซี่ยม-โบรอน
เนื่องจากมะพร้าวให้ผลและออกดอกต่อเนื่องกันไปแนะนำให้ใส่ข้อ 2.2แล้ว2เดือนให้ข้อ2.3สลับกันไป
3.ลอกเลนปีละครั้ง

2 Likes

ขอบคุณครับ