ลำใยร่วงและแต่ ควรทำอย่างไร

ลำใยร่วงและแต่ ควรทำอย่างไร

1 Like

ก่อนหน้านี้ฝนตกหนักไหม

1 Like

ลำไยผลร่วงมีหลายสาเหตุ 1.หนอนเจาะขั้ว หนอนเจาะผล 2.โรคผลเน่าจากไฟทอปธอร่าและแอนแทรกโนส 3.ขาดน้ำ 4.ฝนตกหนัก 5.พ่นยาร้อน หรือผสมสารเคมี หรือปุ๋ยทางใบมากเกิน 6.ใส่ยาจับใบมากไป 7.พ่นยาฆ่าหญ้าดูดซึมเช่นไกลโฟเสตใกล้ราก ดังนั้นต้องหาสาเหตุให้พบก่อนจะได้แก้ไขถูกต้อง เจ้าของแปลงจะรู้ว่าก่อนผลร่วงทำอะไรบ้าง

1 Like

ใช่คัพยาร้อน พ่นยาฆ่าหญ้า ใช้สารจับใบ

พ่นยาชื่อสามัญอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะมีวิธีแก้ตามสถานการณ์ครับ