พริกใบหยิก แก้ไขยังไงครับ ขอบคุณครับ

พริกใบหยิก แก้ไขยังไงครับ ขอบคุณครับ

9 Likes

นั่นสิเราก็อยากรู้

มีแมลงลงมั้ยครับ ปกติแมลงลงแล้วใบก็จะหงิก

เจอตัวการแล้วครับ ไรขาว ผมเอาแว่นส่องพระดูใต้ใบ

ไรขาวพริกการทำลายในพริกใบจะหงิกงองุ้มลง ปัจจุบันจะดื้อยาเร็วมาก เพราะ7วันก็ออกลูกแล้ว ดังนั้นควรมียา 3-4กลุ่มใช้หมุนเวียนไม่ให้ซ้ำกลุ่มกัน สารที่มีประสิทธิภาพกับไรขาวพริก
ก. กลุ่มยาพื้นที่ใช้กำจัดแมลงแต่จะควบคุมปริมาณไรขาวได้
-กลุ่ม1 อีไทออน ไดคลอร์วอส ไตรคลอร์ฟอน ไตรอะโซฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่
ข. กลุ่มที่ใช้กำจัดไรแดงแต่ใช้กำจัดไรขาวได้ด้วย ได้แก่
-กลุ่ม12 เฟนบูทาตินออกไซด์ โพรพาไกต์ เตตระไดฟอน
-กลุ่ม19 อามีทราซ
-กลุ่ม21 ไพริดาเบน เฟนไพรอคซิเมต ทีบูเฟนไพแรด ฟีนาซาควิน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน
-กลุ่มอื่นๆ ไวท์ออย ปิโตรเลียมออย กำมะถัน(ซัลเฟอร์)
หมายเหตุ ในฉลากยากำจัดแมลงมีหมายเลขกลุ่มกำกับไว้เรียบร้อยแล้ว สารที่ใช้กำจัดไรแดงในกลุ่ม 10, 20 และ 25 ไม่มีประสิทธิภาพกำจัดไรขาว

1 Like

ลองโรยผงขี้เถ่าบางๆตามใบดูครับ