ปลูกสร้อยทองเป็นราสนิมแบบนี้รักษายังไงครับ

ปลูกสร้อยทอง​เป็นราสนิมแบบนี้รักษายังไงครับ

1 Like

ปกติราสนิม ให้เก็บทำลายต้นที่เป็นออกนะ เพราะมันจะแพร่ระบาด

1 Like

กำจัดพวกที่เป็นราออก แล้วพ่นสารกำจัดป้องกันเชื้อราเลย

1 Like

อาการที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ลักษณะอาการของเชื้อราสาเหตุที่เป็นเชื้อราชั้นต่ำ
ดังนั้นถ้าสามารถใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชได้ก็เลือกใช้สารประเภทดูดซึมอย่างใดอย่างหนึ่ง และผสมกับสารประเภทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามรายชื่อที่แนบมา) ก่อนพ่นสาราควรตัดแต่งใบที่มีโรคมากๆออกจากแปลงก่อน เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุ
สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะ ฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

2 Likes

ขอบคุณครับ