ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทำอย่างไร

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทำอย่างไร

2 Likes

เรื่องขึ้นทะเบียนเกษตรกร นี้ลองสอบถามเกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน