ปลูกถั่วฝักยาวเกิดอาการใบเหลืองแก้ยังไงได้บ้างคับ

ปลูกถั่วฝักยาวเกิดอาการใบเหลืองแก้ยังไงได้บ้างคับ

มีรูปไหม ใบเหลืองเกิดได้หลายสาเหตุ

คงต้องดูรูปให้เห็นอาการชัดเจน
แต่ถ้าเป็นใบเหลืองด่าง อ.อรพรรณเคยเห็นแนวทางไว้แบบนี้

ถ้าเป็นโรคใบด่างเหลือง(yellow mosaic) ที่มีสาเหตุจากไวรัส และมี เพลี้ยอ่่อนเป็นแมลงพาหะ

การจัดการ
๑ทำลายต้นที่พบว่าเป็นโรค ตลอดจนพืชอาศัยหรือวัชพืชต่างๆ ในบริเวณแปลงปลูกหรือใกล้เคียงให้หมดสิ้น เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยชั่วคราวของเพลี้ยอ่อน ซึ่งเป็นตัวนำและแพร่กระจายโรค
๒.กำจัดเพลี้ยอ่อน

1 Like