ค่าใช่จ่ายในการยกคันสวนในที่นาเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่า

ค่าใช่จ่ายในการยกคันสวนในที่นาเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่า

พื้นที่นาเดิมมีขนาดเท่าไร และลักษณะสูงต่ำ ต่างกันอย่างไงครับ ถ้าไม่ยกคันนา อาจจะลองพิจารณาปรับระดับที่นาแทนไหมครับ

ส่วนใหญ่รถแทรกเตอร์ จะคิดกันเป็นชั่วโมง ชั่วโมงงงละ900 บาทครับ

น่าจะแล้วแต่จังหวัดนะครับ ต้องลองติดต่อแต่ละท้องที่ดู

1 Like