ขอความรู้ และวิธีปลูกมันสำปะหลังหน่อยครับ มือใหม่ ไม่มีประสบการณ์ด้านเกษตรเลย ปลูกที่อำนาจเจริญ คาดว่าจะปลูกแบบอาศัยน้ำฝ

ขอความรู้ และวิธีปลูกมันสำปะหลังหน่อยครับ มือใหม่ ไม่มีประสบการณ์ด้านเกษตรเลย ปลูกที่อำนาจเจริญ คาดว่าจะปลูกแบบอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวครับ จะคุ้มทุนไหมครับ หรือควรเปลี่ยนความคิดครับ ที่ประมาณ6ไร่ ครับ

2 Likes

การปปลูกมันสำปะหลัง
การเตรียมดินที่ดี
1 นำดินไปวิเคราะห์ ความเป็นกรด-ด่าง
2.ไถผาน 3ลึก 30 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน เพื่อแกำจัดวัชพืช ไถกลบเศษ ใบรากเหง้าลงดิน
3.ใส่ปูน ตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือประมาณ 200-300 กิโลกรัม/ไร่
4.ใส่ปุ๋ย คอกเก่า 1.0 1.5 ตัน/ไร่
5.ไถพรวนด้วยผาน 7เพื่อให้ดินร่วนซุย
6.ไถยกร่องปลูก สันร่อง 30-40 เซนติเมตรระหว่างร่อง 1-1.20 เมตร
7.การเตรียมท่อนพันธ์ุ
7.1ท่อนพันธ์ุสดปราศจากโรคและแมลง ดโยเฉพาะเพลี้ยแป้งสีชมพู จากแหล่งพันธ์ุที่เชื่อถือได้
7.2พันธ์ุที่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ให้ผลผลิตสูง ท่อนพันธ์ุมีอายุ 8-12 เดือน ตัดไว้ไม่เกิน 15 วัน ไม่บอบช้ำ เน่า
7.3การตัดท่อนพันธ์ุยาว 20-25 เซนติเมตร มีตาไม่น้อยกว่า 5 ตา
7.4แช่ท่อนพันธ์ุในสารเคมีกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพูนาน 5-10 นาที
8.ฤดูปลูก ต้นฝนเมษายน-มิถุนายน หรือปลายฝนกันยายน-พฤศจิกายน
9.กำหนดระยะปลูก 1.0X1.0,1.0X1.20หรือ .80X1.20 เมตร
10การปลูก ปักท่อนพันธ์ุตั้งตรง ลึก 10-15 เซนติเมตร
11.การให้ปุ๋ยเคมี เมื่อมันอายุ 1-2 เดือน สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 หรือ 15-7-18 หรือ 16-8-16อัตรา50-100 กิโลกรัม/ไร่ และเติม ปุ๋ยเดี่ยวลงหัว 0-0-60 อัตรา 8 กิโลกรัม/ไร่ ใส่ครั้งเดียวการใส่ขุดหลุมใส่2ข้างของต้น
12การให้นำ้สม่ำเสมอถ้าแล้ง ถ้าเป็นไปได้ ผลผลิตเพิ่มแน่นอน
.13.หมั่นตรวจดูศัตรูพืช เช่นเพลี้ยแป้ง ฯ โรคใบไหม้ ไรแดง
14.หมั่นดูแลกำจัดวัชพืช ในช่วงแรกก่อน4 เดือน
.15.เก็บเก็บที่เปอร์เซนต์แป้งเหมาะ ความแก่12-18 เดือน

ปลูกมันสำปะหลังช่วงนี้ต้องระวังโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ ต้องเลือกซื้อพันธุ์ที่มาจากแหล่งไม่พบโรคระบาด และหมั่นตรวจแปลงหากพบต้นแสดงอาการไวรัสต้องรีบถอนทิ้งแล้วเอาไปเผาทำลายทันที

ไม่รู้ที่นั้นฝนตกบ่อยไหม มันสำปะหลังน่าจะทนแล้งได้ดีอยู่ แต่ถ้าได้น้ำพอก็จะใหญ่สวย

ขอบคุณครับ ที่ให้คำแนะนำอย่างละเอียดครับผม

ขอบคุณครับ

ฝนไม่ค่อยบ่อยครับ เกือบไปทางแล้งเลย