กำลังปลูกผักหวาน เป้นพืชหลัก ไม่รุ้จะปลูกไรเสริม..พื้นที่เป้นโคกพอมีไครแนะนำน้องไหม่แน....คับ

กำลังปลูกผักหวาน
เป้นพืชหลัก ไม่รุ้จะปลูกไรเสริม…พื้นที่เป้นโคก
พอมีไครแนะนำน้องไหม่
แน…คับ

2 Likes

ปลูกมะขามเทศเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าคะมะขามเทศขายได้ที่สวนปลูกคู่กันคะ

1 Like

ขอบคุนคับ