ข้าวเป็นโรคเชื้อราระบาด

ข้าวเป็นโรคเชื้อราระบาด

2 Likes

ขอคำแนะนำการรักษาโดยไม่ใช้สารเคมี

อาจจะมีผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหมักหรือวิธีอื่นๆ ที่อาจจะมีประสิทธิภาพ แต่ถ้ายังไม่มีข้อมูลอะไร ขอแนะนำให้ใช้ สรกลุ่มคอปเปอร์ ซึ่งสามารถใช้ได้ในระบบการปลูกพืชอินทรีย์
แต่การพ่นจะต้องพ่นให้บ่อย เนื่องจากสารคอปเปอร์นี้ จะเคลือบอยู่เฉพาะที่ผิวใบภายนอก โดยยับยั้งไม่ให้เชื้อราที่อยู่ที่ส่วนนอกของใบไม่พัฒนา อย่างไรก็ตามเชื้อราที่อยู่ภายในใบจะสร้างส่วนขยายพันธุ์ออกมาตลอดเวลา เมื่อมีสารคอปเปอร์เคลือบอยู่ก็อาจจะไม่งอกใหม่ แต่ถ้าเว้นช่วงนานไม่มีสารฯเคลือบอยู่บนใบเชื้อจะงอกและเจริญพัฒนาต่อไปได้