ปลูก 1 เดือนใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้ยังครับ

ปลูก 1 เดือนใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้ยังครับ

3 Likes

ปุ๋ยมูลสัตว์เก่า เช่นขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า ขี้ค้างจะมีธาตุอาหารมากที่สุด ต้นละ 5-10กิโลกรัมโดยพรวนดินแล้วใส่ไปพร้อมกันเลย

4 Likes

ได้แล้วค่ะ ใส่เลยบำรุงดินด้วย

1 Like

ตามที่อาจารย์บอกเลยครับ

1 Like