พริกไทยเม็ดไม่เต็มแก้ไขอย่างไรคะ

พริกไทยเม็ดไม่เต็มแก้ไขอย่างไรคะ

3 Likes

การที่พริกไทย ติดเม็ดน้อย
1.การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ เนื่องดอกไม่ไม่สมบูรณ์เพราะอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอ ช่วงพักต้น สูตรเสมออย่าให้ขาดธาตุรอง
2.ก่อนแทงช่อดอกควรใส่ 8-24-24 สะสมตาดอก
3.การฉีดแคลเซียม-โบรอนในระยะออกดอก ช่วยให้การออกดอกติดเมล็ดดีขึ้น ระยะติผลแล้วช่วยให้เมล็ดพัฒนาต่อเนื่อง

3 Likes

ตอนออกดอกเสริมแคลเซียม-โบรอน เลย ติดเยอะ

3 Likes