ปลูกทุเรียนในเข่ง กี่วันครับถึงจะใส่ปุ๋ยได้

ปลูกทุเรียนในเข่ง กี่วันครับถึงจะใส่ปุ๋ยได้

2 Likes

ต้นเริ่มใหญ่แล้วนะ ควรเอาลงดิน เดี๋ยวรากขดไม่โต

1 Like

เดือนนึงก็ใส่ได้แล้วนะ

1 Like