อยากปลูกลำไย คำ

อยากปลูกลำไย
คำ

2 Likes

ปลูกลำไยนอกเขตภาคเหนือ หนึ่งวิเคราะห์ดิน เพื่อปรับสภาพและปรับโครงสร้างดิน
เลือกว่าจะปลูกพันธุ์ อีดอหรือ พวงทอง
กำหนดระยะปลูก6x6หรือ8x8เมตร
ใส่หินฟอสเฟต 0.5กิโลกรัม+ปุ๋ยคอกเก่า5กก.ผสมกับดินหน้าประมาณ2/3ของหลุมแล้วจึงปลูกลำไยลงไปปักไม้ยึด พลางแสงรดนำ้ทันที
การทำให้ออกดอกใช้โปแตสเซียมคลอเรต ชักนำการออกดอกเมือลำไยอายุ3ปี

ขอให้ประสบความสำเร็จ ผลผลิตงอกงามนะครับ ผมก็ปลูกลำไยมาหลายปีแล้วเหมือนกัน